En vision, der involverer


Jorden består af ca. 75% vand!
Hvis ovennævnte er sandt, så burde Induflow være en meget betydningsfuld virksomhed. Det syntes vi. Induflow´s virksomhedsområde er nemlig salg af armaturer for vand og spildevand til kommuner, private værker, entreprenører
og industrivirksomheder.

Som nystartet virksomhed i slutningen af 2004 arbejder Induflow på at opbygge et godt renomme, som en seriøs og velfungerende samarbejdspartner og leverandør af VA armaturer på det Danske marked. Målet er ved høj service
og produktkendskab at være bindeled mellem slutkunder og producenter for merværdi skabende ydelser og derigennem blive markeds ledende inden for
vor niche.

I 2014 og 2015 sættes nye mål for Induflow for at klare de øgede krav i et moderne informationssamfund. Med hjælp af høj kvalitet fra leverandører, produkter, aktiv markedsføring, høj tilgængelighed når det gælder produkter og viden, kompetent personale med høj service grad og viden, er Induflow kommet et godt stykke på vejen i vor målsætning. Vi ved at vilkårene og arbejdsmetod-
erne hurtigt forandres, også for os som sælger va-armaturer og derfor sætter Induflow et højt ambitions niveau og nye mål for at møde de ønsker, der kræves i et moderne informationssamfund.


"Vi føler vi er velrustet til at imødese fremtiden i en markeds orienteret virksomhed."


Vi går på vandet hvis det behøves!

Det personlige engagement fra såvel personale som virksomhedsledelse, samt gode ideer og vedholdenhed for udvikling, er nøglen til vor fremgang.

Vi i Induflow er stolte over at kunne samarbejde med leverandører, med samme indstilling som os. Leverandører med produkter der er innovative og førende inden for vort område og holder høj kvalitet.

Med denne web platform, vil vi informere dig om vore ambitioner, agenturer og fordele som va-leverandør. Vor forhåbning er at du også i fremtiden giver os i Induflow tillid til at være Din leverandør.

Vi tilbyder en bred vifte af høj kvalitets produkter som findes i Europa, og vi arbejder til stadighed for at udbygge vort sortiment. Via et velfungerende samarbejde med vore leverandører oparbejdes en høj grad af viden og produktkompetence, som vi også formidler til slut brugere.

Hawle
Nova Siria
logo_recanati.png